Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Yên Bình tăng tốc lộ trình chuyển đổi số

Yên Bình tăng tốc lộ trình chuyển đổi số

294 lượt xem - 02/10/2022 19:45

Yên Bình tăng tốc lộ trình chuyển đổi số

Trấn Yên tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

Trấn Yên tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

258 lượt xem - 29/09/2022 19:23
Trạm Tấu tổ chức Hội thi  "Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số"  năm 2022

Trạm Tấu tổ chức Hội thi "Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số" năm 2022

99 lượt xem - 29/09/2022 11:00
Trấn Yên phát động hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số Quốc gia" năm 2022

Trấn Yên phát động hưởng ứng “Ngày chuyển đổi số Quốc gia" năm 2022

162 lượt xem - 28/09/2022 11:40
Yên Bình tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia”  năm 2022

Yên Bình tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

660 lượt xem - 28/09/2022 11:40
Mù Cang Chải tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

Mù Cang Chải tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

312 lượt xem - 27/09/2022 18:45
Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia” thành phố Yên Bái năm 2022

Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia” thành phố Yên Bái năm 2022

147 lượt xem - 25/09/2022 20:13
Văn Chấn tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

Văn Chấn tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia” năm 2022

603 lượt xem - 21/09/2022 18:08
Lục Yên tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số” năm 2022

Lục Yên tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số” năm 2022

159 lượt xem - 20/09/2022 17:23
Thị xã Nghĩa Lộ triển khai 390 điểm thanh toán không dùng tiền mặt

Thị xã Nghĩa Lộ triển khai 390 điểm thanh toán không dùng tiền mặt

177 lượt xem - 18/09/2022 18:32
Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện chuyển đổi số trong công tác Hội phụ nữ

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện chuyển đổi số trong công tác Hội phụ nữ

321 lượt xem - 15/09/2022 19:29
Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Yên Bái tích cực chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh

Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Yên Bái tích cực chuyển đổi số để nâng cao sức cạnh tranh

951 lượt xem - 14/09/2022 11:40
Văn Chấn sẽ tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022”

Văn Chấn sẽ tổ chức Hội thi “Truyền thông nâng cao nhận thức về ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022”

171 lượt xem - 13/09/2022 11:35
Văn Yên: Chuyển đổi số thành công để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Văn Yên: Chuyển đổi số thành công để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

438 lượt xem - 02/09/2022 11:12
Sở Công Thương hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

204 lượt xem - 31/08/2022 18:35
Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

315 lượt xem - 26/08/2022 19:50
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại