Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Xã Vân Hội huyện Trấn Yên với nghị quyết phát triển thủy sản

6,285 lượt xem - 02/06/2016 19:45
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại