Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
SMTX tháng 11

SMTX tháng 11

150 lượt xem - 16/11/2022 17:51

SMTX tháng 11

SMTX tháng 10

SMTX tháng 10

2,655 lượt xem - 13/10/2022 07:51
SMTX tháng 9

SMTX tháng 9

198 lượt xem - 14/09/2022 14:56
Sắc màu tuổi xanh tháng 8

Sắc màu tuổi xanh tháng 8

2,856 lượt xem - 10/08/2022 14:46
Sắc màu tuổi xanh tháng 7

Sắc màu tuổi xanh tháng 7

360 lượt xem - 08/08/2022 14:33
Sắc màu tuổi xanh tháng 5 năm 2022

Sắc màu tuổi xanh tháng 5 năm 2022

255 lượt xem - 01/07/2022 14:52
Sắc màu tuổi xanh tháng 6 năm 2022

Sắc màu tuổi xanh tháng 6 năm 2022

450 lượt xem - 01/07/2022 14:52
SMTX tháng 4

SMTX tháng 4

198 lượt xem - 21/04/2022 15:23
SMTX tháng 3

SMTX tháng 3

291 lượt xem - 01/04/2022 15:13
Sắc màu tuổi xanh số tháng 2 năm 2022

Sắc màu tuổi xanh số tháng 2 năm 2022

264 lượt xem - 04/03/2022 16:03
SMTX tháng 1

SMTX tháng 1

519 lượt xem - 12/01/2022 17:12
Sắc màu tuổi xanh số 2 - Tháng 12

Sắc màu tuổi xanh số 2 - Tháng 12

540 lượt xem - 29/12/2021 15:40
Sắc màu tuổi xanh số 1 tháng 12

Sắc màu tuổi xanh số 1 tháng 12

327 lượt xem - 11/12/2021 10:40
Sắc màu tuổi xanh số 2 tháng 11

Sắc màu tuổi xanh số 2 tháng 11

975 lượt xem - 25/11/2021 15:12
Sắc màu tuổi xanh số 2 tháng 10

Sắc màu tuổi xanh số 2 tháng 10

1,488 lượt xem - 28/10/2021 09:41
Sắc màu tuổi xanh số 1 tháng 10

Sắc màu tuổi xanh số 1 tháng 10

615 lượt xem - 16/10/2021 08:41
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại