Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Yên Bái: Ghi nhận thêm 42 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái: Ghi nhận thêm 42 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái: Ghi nhận thêm 42 ca mắc mới COVID - 19

Thêm 58 ca mắc mới COVID-19

Thêm 58 ca mắc mới COVID-19

Thêm 58 ca mắc mới COVID-19

Trong ngày Yên Bái có 72 ca mắc mới COVID-19

Trong ngày Yên Bái có 72 ca mắc mới COVID-19

Trong ngày Yên Bái có 72 ca mắc mới COVID-19

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái

Yên Bái ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 46 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID - 19

Yên Bái: Trong ngày ghi nhận thêm 101 ca nhiễm mới COVID - 19.

Yên Bái: Trong ngày ghi nhận thêm 101 ca nhiễm mới COVID - 19.

Yên Bái: Trong ngày ghi nhận thêm 101 ca nhiễm mới COVID - 19.

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà.

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà.

Hướng dẫn quản lý, chăm sóc, điều trị người mắc COVID - 19 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán và triển khai điều trị F0 tại nhà.

Yên Bái ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 79 ca mắc COVID -19

Thêm 73 ca mắc COVID -19 mới

Thêm 73 ca mắc COVID -19 mới

Thêm 73 ca mắc COVID -19 mới

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái

Yên Bái: Ghi nhận thêm 86 ca nhiễm COVID -19

Yên Bái: Ghi nhận thêm 86 ca nhiễm COVID -19

Yên Bái: Ghi nhận thêm 86 ca nhiễm COVID -19

Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 73 ca mắc COVID-19

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại