Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái.

Yên Bái ghi nhận 46 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái ghi nhận 46 ca nhiễm mới COVID-19

Yên Bái ghi nhận 46 ca nhiễm mới COVID-19

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 5 tháng 1 năm 2022

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái.

Thông báo về cấp độ dịch tỉnh Yên Bái.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 4 tháng 1 năm 2022

Yên Bái ghi nhận thêm 64 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 64 ca mắc COVID-19

Yên Bái ghi nhận thêm 64 ca mắc COVID-19

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 2 tháng 1 năm 2022

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 1 năm 2022

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 1 tháng 1 năm 2022

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 31 tháng 12 năm 2021

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo khẩn: Tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 30 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 30 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 30 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021

Thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 29 tháng 12 năm 2021

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại