Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 5 năm 2021

306 lượt xem - 21/05/2021 14:58
Chương trình ca nhạc tiếng Thái ngày 19 tháng 5 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Thái ngày 19 tháng 5 2021

1,215 lượt xem - 19/05/2021 07:00
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 1 đến Đơn vị bầu cử số 5) Tiếng Thái

288 lượt xem - 18/05/2021 15:00
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 6 đến Đơn vị bầu cử số 10) Tiếng Thái

321 lượt xem - 18/05/2021 15:00
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15) Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ( Từ Đơn vị Bầu cử số 11 đến Đơn vị bầu cử số 15) Tiếng Thái

195 lượt xem - 18/05/2021 15:00
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

390 lượt xem - 14/05/2021 17:45
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Thái

135 lượt xem - 14/05/2021 17:36
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 5 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 5 năm 2021

201 lượt xem - 06/05/2021 15:22
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2021

249 lượt xem - 04/05/2021 08:22
Chương trình ca nhạc tiếng Thái tháng 5 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Thái tháng 5 2021

441 lượt xem - 28/04/2021 16:03
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 4 năm 2021

156 lượt xem - 20/04/2021 08:05
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 4 năm 2021

222 lượt xem - 10/04/2021 15:11
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 4 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 4 năm 2021

195 lượt xem - 04/04/2021 10:36
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 4 năm 2021

360 lượt xem - 29/03/2021 15:09
Truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 3 năm 2021

Truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 3 năm 2021

153 lượt xem - 23/03/2021 14:30
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại