Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

177 lượt xem - 14/05/2021 17:45

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 1) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Thái

Danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV ( Đơn vị Bầu cử số 2) - Tiếng Thái

72 lượt xem - 14/05/2021 17:36
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 5 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 5 năm 2021

81 lượt xem - 06/05/2021 15:22
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 5 năm 2021

141 lượt xem - 04/05/2021 08:22
Chương trình ca nhạc tiếng Thái tháng 5 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Thái tháng 5 2021

150 lượt xem - 28/04/2021 16:03
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 4 năm 2021

117 lượt xem - 20/04/2021 08:05
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 4 năm 2021

180 lượt xem - 10/04/2021 15:11
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 4 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái tháng 4 năm 2021

156 lượt xem - 04/04/2021 10:36
Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 4 năm 2021

Tạp chí truyền hình tiếng Thái số 1 tháng 4 năm 2021

309 lượt xem - 29/03/2021 15:09
Truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 3 năm 2021

Truyền hình tiếng Thái số 3 tháng 3 năm 2021

111 lượt xem - 23/03/2021 14:30
Truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 3 năm 2021

Truyền hình tiếng Thái số 2 tháng 3 năm 2021

132 lượt xem - 16/03/2021 11:06
Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái ngày 7 tháng 3 năm 2021

Tạp chí vùng cao đổi mới tiếng Thái ngày 7 tháng 3 năm 2021

141 lượt xem - 08/03/2021 08:55
Truyền hình tiếng Thái số 4 tháng 2 năm 2021

Truyền hình tiếng Thái số 4 tháng 2 năm 2021

219 lượt xem - 17/02/2021 08:38
Chương trình ca nhạc tiếng Thái số 2 tháng 2 năm 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Thái số 2 tháng 2 năm 2021

2,412 lượt xem - 13/02/2021 14:00
Chương trình tiếng Thái số 3 tháng 2 năm 2021

Chương trình tiếng Thái số 3 tháng 2 năm 2021

186 lượt xem - 12/02/2021 08:00
Chương trình ca nhạc tiếng Thái số 1 tháng 2 năm 2021

Chương trình ca nhạc tiếng Thái số 1 tháng 2 năm 2021

2,244 lượt xem - 10/02/2021 08:00
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại