Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Ban CHQS Mù Cang Chải và Trạm Tấu tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Ban CHQS Mù Cang Chải và Trạm Tấu tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

126 lượt xem - 27/03/2023 19:32

Ban CHQS Mù Cang Chải và Trạm Tấu tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2023 tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2023 tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

192 lượt xem - 26/03/2023 19:39
Huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2023 tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

Huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2023 tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

192 lượt xem - 26/03/2023 19:39
Văn Chấn khai mạc huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2023

Văn Chấn khai mạc huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2023

108 lượt xem - 25/03/2023 11:18
Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

450 lượt xem - 25/03/2023 11:18
Công an xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu giữ vững trật tự an toàn xã hội địa bàn vùng cao

Công an xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu giữ vững trật tự an toàn xã hội địa bàn vùng cao

204 lượt xem - 25/03/2023 11:18
Ban CHQS huyện Yên Bình tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023

Ban CHQS huyện Yên Bình tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023

318 lượt xem - 24/03/2023 10:56
Ban CHQS thành phố Yên Bái tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Ban CHQS thành phố Yên Bái tổ chức thành công Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

684 lượt xem - 23/03/2023 18:21
Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023

246 lượt xem - 21/03/2023 18:58
Tham quan rút kinh nghiệm huấn luyện điểm dân quân tự vệ tại Ban CHQS huyện Văn Yên

Tham quan rút kinh nghiệm huấn luyện điểm dân quân tự vệ tại Ban CHQS huyện Văn Yên

408 lượt xem - 18/03/2023 11:21
Yên Bình triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Yên Bình triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

546 lượt xem - 13/03/2023 11:20
Yên Bình triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Yên Bình triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

546 lượt xem - 13/03/2023 11:20
Thành phố Yên Bái triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Thành phố Yên Bái triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

366 lượt xem - 09/03/2023 10:43
Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Nghĩa Lộ

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Nghĩa Lộ

258 lượt xem - 04/03/2023 10:41
Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Nghĩa Lộ

Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Nghĩa Lộ

258 lượt xem - 04/03/2023 10:41
Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự ở xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự ở xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải

1,254 lượt xem - 02/03/2023 19:25
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại