Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Ngành Công thương Yên Bái - 70 năm xây dựng và phát triển

Ngành Công thương Yên Bái - 70 năm xây dựng và phát triển

222 lượt xem - 13/05/2021 20:32


Ngành Công thương Yên Bái - 70 năm xây dựng và phát triển

Tăng cường tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho học sinh

Tăng cường tuyên truyền về truyền thống cách mạng cho học sinh

87 lượt xem - 07/05/2021 20:14
Đảm bảo an toàn phòng dịch trong việc chi trả lương hưu

Đảm bảo an toàn phòng dịch trong việc chi trả lương hưu

3,306 lượt xem - 04/05/2021 19:56
Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động

Chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động

252 lượt xem - 01/05/2021 19:52
Hội Cựu chiến binh với các phong trào thi đua yêu nước

Hội Cựu chiến binh với các phong trào thi đua yêu nước

252 lượt xem - 30/04/2021 20:36
Xã Thượng Bằng La nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Thượng Bằng La nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

111 lượt xem - 30/04/2021 19:39
Vẹn nguyên ký ức sau 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam

Vẹn nguyên ký ức sau 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam

102 lượt xem - 29/04/2021 20:07
Ứng dụng KHCN trong cảnh báo và phòng chống thiên tai

Ứng dụng KHCN trong cảnh báo và phòng chống thiên tai

87 lượt xem - 26/04/2021 11:33
Huyện Văn Yên với Chương trình hành động 18 của Tỉnh uỷ

Huyện Văn Yên với Chương trình hành động 18 của Tỉnh uỷ

402 lượt xem - 25/04/2021 18:47
Trấn Yên sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Trấn Yên sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

132 lượt xem - 22/04/2021 11:51
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới

282 lượt xem - 21/04/2021 19:26
Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

1,455 lượt xem - 21/04/2021 19:26
"Thắp lửa" đam mê đọc sách cho học sinh

"Thắp lửa" đam mê đọc sách cho học sinh

729 lượt xem - 21/04/2021 19:26
Ngành Y tế Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

Ngành Y tế Yên Bái nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

222 lượt xem - 20/04/2021 11:26
Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập

174 lượt xem - 19/04/2021 11:39
Gặp gỡ những Nhà giáo ưu tú của tỉnh Yên Bái

Gặp gỡ những Nhà giáo ưu tú của tỉnh Yên Bái

396 lượt xem - 18/04/2021 17:39
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại