Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Nghiên cứu khoa học- Giải pháp quan trọng nâng cao nguồn nhân lực ngành Y tế

3,120 lượt xem - 14/04/2016 19:26
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại