Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thông tin liên hệ

Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái

Địa chỉ: Số 1-Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (0216) 3852491

Fax: (0216)3853491

Email: info@yenbaitv.org.vn

BAN GIÁM ĐỐC

1.Giám đốc phụ trách – Tổng biên tập

Nguyễn Thanh Thuỷ

ĐT:

DĐ:

2.Phó giám đốc – Phó tổng biên tập

Nguyễn Tiến Tuấn

ĐT:

DĐ:

Đặng Đức Huy

ĐT: DĐ:

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

1.Phòng Tổ chức Hành chính

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Toàn

ĐT: (0216)3.855.795

DĐ: 0915.515.122

+ Phó trưởng phòng: Bùi Kiều Anh

DĐ: 0949.873.868

+ Phụ trách kế toán: Bùi Thị Thanh Hương

DĐ: 0982.695.557

2. Phòng Dịch vụ quảng cáo

ĐT: (0216)3.855.631

+ Trưởng phòng: Lê Quang Dũng

DĐ: 0941.047.666

+ Phó trưởng phòng: Phạm Học Hải

DĐ: 0913.597.008

3.Phòng Biên tập Phát thanh Truyền hình

- Trưởng phòng: Nguyễn Hương Giang

ĐT: (0216)3.854.694

DĐ: 0914.386.447

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Huyền

DĐ: 0904.050.646

+ Phó trưởng phòng: Hà Kim Thoa

DĐ: 0915.370.258

4.Phòng Thời sự

Trưởng phòng: Đỗ Phương Lan

DĐ: 0912.324.935

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam

DĐ: 0912.299.775

5.Phòng Văn nghệ

- Trưởng phòng: Đỗ Thanh Tửu

DĐ: 0912.510.369

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thắng

DĐ: 0912.299.235

+ Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuần

DĐ: 0912.444.887

6.Phòng Thông tin điện tử

- Trưởng phòng : Nguyễn Minh Toàn

DĐ: 0912.915.677

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

DĐ: 0912.851.797

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hải

DĐ: 0912.134.771

- Bộ phận sản xuất chương trình truyền hình

ĐT: (0216)3.855.794

- Bộ phận sản xuất chương trình phát thanh

ĐT: (0216)3.855.635

- Quản trị Web và server ĐT: (0216)3.561.000

7. Phòng Kỹ thuật công nghệ

- Phó trưởng phòng phụ trách: Đặng Ngọc Yến

DĐ: 0914.532.045

- Trung tâm KT phát sóng PT-TH

ĐT: (0216)3.555.174

8. Phòng Dân Tộc

- Trưởng phòng: Dương Thị Tình

DĐ: 0914.431.507

9. Phòng Chuyên đề

- Trưởng phòng: Hồ Công Thanh

DĐ: 0912.178.905

+ Phó trưởng phòng: Hoàng Mạnh Hà

DĐ: 0945.517.282

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại