Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Lục Yên giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết 69 HĐND tỉnh đạt 100% kế hoạch

Lục Yên giải ngân nguồn vốn theo Nghị quyết 69 HĐND tỉnh đạt 100% kế hoạch

57 lượt xem - 25/11/2021 11:27
Trấn Yên thành lập mới 41 doanh nghiệp, hợp tác xã

Trấn Yên thành lập mới 41 doanh nghiệp, hợp tác xã

63 lượt xem - 23/11/2021 20:05
Hiệu quả từ mô hình nuôi ốc nhồi ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình

Hiệu quả từ mô hình nuôi ốc nhồi ở xã Tân Hương, huyện Yên Bình

252 lượt xem - 23/11/2021 11:40
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trung tâm văn hóa TX Nghĩa Lộ

Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trung tâm văn hóa TX Nghĩa Lộ

165 lượt xem - 21/11/2021 19:08
Hiệu quả từ cây mai lấy măng ở Lục Yên

Hiệu quả từ cây mai lấy măng ở Lục Yên

210 lượt xem - 21/11/2021 18:45
Huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng cam sành

Huyện Lục Yên tập trung nâng cao chất lượng cam sành

66 lượt xem - 21/11/2021 18:41
Hội thảo công bố Quyết định cấp Chỉ dẫn địa lý Chè Shan Phình Hồ, huyện Trạm Tấu

Hội thảo công bố Quyết định cấp Chỉ dẫn địa lý Chè Shan Phình Hồ, huyện Trạm Tấu

123 lượt xem - 21/11/2021 11:01
Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 có trên 1.200 ha dâu tằm

Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 có trên 1.200 ha dâu tằm

72 lượt xem - 21/11/2021 11:01
Thị xã Nghĩa Lộ thành lập mới 14 doanh nghiệp, hợp tác xã

Thị xã Nghĩa Lộ thành lập mới 14 doanh nghiệp, hợp tác xã

129 lượt xem - 19/11/2021 18:20
Doanh nghiệp thích ứng sản xuất và chủ động phòng chống dịch

Doanh nghiệp thích ứng sản xuất và chủ động phòng chống dịch

570 lượt xem - 18/11/2021 11:49
Huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

Huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

201 lượt xem - 17/11/2021 11:27
Lục Yên: Sản lượng cam Vinh đạt khoảng 4.000 tấn

Lục Yên: Sản lượng cam Vinh đạt khoảng 4.000 tấn

114 lượt xem - 15/11/2021 18:22
Lục Yên thành lập mới 28 doanh nghiệp, HTX

Lục Yên thành lập mới 28 doanh nghiệp, HTX

105 lượt xem - 13/11/2021 11:36
Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình  xây dựng cơ bản

Huyện Văn Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

117 lượt xem - 13/11/2021 11:36
Trạm Tấu:  4 sản phẩm nông nghiệp đặc sản được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu

Trạm Tấu: 4 sản phẩm nông nghiệp đặc sản được cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu

138 lượt xem - 12/11/2021 18:27
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại