Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Huyện Trấn Yên tuyên dương các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách

Huyện Trấn Yên tuyên dương các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách

60 lượt xem - 16/01/2022 18:35

Huyện Trấn Yên tuyên dương các cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách

Năm 2021 thị xã Nghĩa Lộ thành lập mới 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và 136 tổ hợp tác

Năm 2021 thị xã Nghĩa Lộ thành lập mới 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và 136 tổ hợp tác

21 lượt xem - 16/01/2022 18:35
Năm 2021 thị xã Nghĩa Lộ thành lập mới 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và 136 tổ hợp tác

Năm 2021 thị xã Nghĩa Lộ thành lập mới 20 doanh nghiệp, hợp tác xã và 136 tổ hợp tác

21 lượt xem - 16/01/2022 18:35
Yên Bái hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển KT- XH quan trọng

Yên Bái hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển KT- XH quan trọng

471 lượt xem - 16/01/2022 18:35
Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ thích ứng với tình hình dịch bệnh

Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ thích ứng với tình hình dịch bệnh

78 lượt xem - 15/01/2022 17:13
Huyện Trấn Yên triển khai kế hoạch trồng mới tre măng Bát độ năm 2022

Huyện Trấn Yên triển khai kế hoạch trồng mới tre măng Bát độ năm 2022

81 lượt xem - 14/01/2022 18:24
Yên Bình đột phá trong công tác thu ngân sách

Yên Bình đột phá trong công tác thu ngân sách

144 lượt xem - 14/01/2022 18:24
Văn Yên: Thu ngân sách tăng trên 13% so cùng kỳ

Văn Yên: Thu ngân sách tăng trên 13% so cùng kỳ

36 lượt xem - 14/01/2022 18:24
Năm 2022: Yên Bái hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể khoảng 6,8 tỷ đồng

Năm 2022: Yên Bái hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể khoảng 6,8 tỷ đồng

36 lượt xem - 14/01/2022 18:24
Gần 660 hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp

Gần 660 hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp

21 lượt xem - 14/01/2022 18:24
Huyện Trấn Yên phát động ra quân trồng dâu năm 2022

Huyện Trấn Yên phát động ra quân trồng dâu năm 2022

48 lượt xem - 14/01/2022 11:50
Công ty Điện lực Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2022

Công ty Điện lực Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2022

3,219 lượt xem - 13/01/2022 19:30
Trạm Tấu: 42 hộ được hỗ trợ theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh

Trạm Tấu: 42 hộ được hỗ trợ theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh

36 lượt xem - 13/01/2022 19:30
Công ty xăng dầu Yên Bái nộp ngân sách 186 tỷ đồng

Công ty xăng dầu Yên Bái nộp ngân sách 186 tỷ đồng

69 lượt xem - 12/01/2022 11:29
Công ty CP Tư vấn, giám sát, kiểm định xây dựng tỉnh đạt doanh thu 21 tỷ đồng

Công ty CP Tư vấn, giám sát, kiểm định xây dựng tỉnh đạt doanh thu 21 tỷ đồng

114 lượt xem - 12/01/2022 11:29
Người trồng đào xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vào vụ Tết

Người trồng đào xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vào vụ Tết

174 lượt xem - 11/01/2022 20:08
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại