Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc: Trạm Tấu phát triển " xanh" để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc: Trạm Tấu phát triển " xanh" để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

210 lượt xem - 16/01/2022 18:35

Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc: Trạm Tấu phát triển " xanh" để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

7 ngày An toàn giao thông

7 ngày An toàn giao thông

51 lượt xem - 15/01/2022 17:07
Niềm tin từ những lớp học xóa mù chữ

Niềm tin từ những lớp học xóa mù chữ

39 lượt xem - 15/01/2022 17:07
Trang Truyền hình thành phố Yên Bái số 1, tháng 1 năm 2022

Trang Truyền hình thành phố Yên Bái số 1, tháng 1 năm 2022

105 lượt xem - 14/01/2022 16:23
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái: "Nhà sáng chế" của nông dân

Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái: "Nhà sáng chế" của nông dân

72 lượt xem - 13/01/2022 19:30
Ổn định sức khỏe tâm lý trong thời điểm dịch COVID - 19

Ổn định sức khỏe tâm lý trong thời điểm dịch COVID - 19

33 lượt xem - 13/01/2022 19:30
Thanh niên Yên Bái thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25

Thanh niên Yên Bái thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25

45 lượt xem - 13/01/2022 19:30
Thanh niên Yên Bái thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25

Thanh niên Yên Bái thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25

45 lượt xem - 13/01/2022 19:30
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội số tháng 1 năm 2022

Chuyên mục Bảo hiểm xã hội số tháng 1 năm 2022

84 lượt xem - 12/01/2022 18:38
Chuyên mục Công đoàn số tháng 1 năm 2022

Chuyên mục Công đoàn số tháng 1 năm 2022

111 lượt xem - 12/01/2022 18:38
Trạm Tấu bảo tồn các giá trị di sản truyền thống của người Mông

Trạm Tấu bảo tồn các giá trị di sản truyền thống của người Mông

537 lượt xem - 10/01/2022 19:13
Sản xuất an toàn – Hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở xã Văn Phú

Sản xuất an toàn – Hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở xã Văn Phú

45 lượt xem - 10/01/2022 19:13
Du lịch hồ Thác Bà - Sản phẩm OCOP 4 sao của huyện Yên Bình

Du lịch hồ Thác Bà - Sản phẩm OCOP 4 sao của huyện Yên Bình

348 lượt xem - 09/01/2022 19:29
Lan tỏa các ý tưởng sáng kiến cải cách hành chính tại tỉnh Yên Bái

Lan tỏa các ý tưởng sáng kiến cải cách hành chính tại tỉnh Yên Bái

177 lượt xem - 09/01/2022 16:43
Chuyên mục 7 Ngày An toàn giao thông

Chuyên mục 7 Ngày An toàn giao thông

117 lượt xem - 08/01/2022 17:06
Người cao tuổi Yên Bái góp sức xây dựng quê hương

Người cao tuổi Yên Bái góp sức xây dựng quê hương

27 lượt xem - 08/01/2022 16:56
    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại