Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc: Trạm Tấu phát triển " xanh" để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc: Trạm Tấu phát triển " xanh" để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

213 lượt xem - 16/01/2022 18:35

Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc: Trạm Tấu phát triển " xanh" để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân

    Trước         Sau    
Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại